Knowledgebase
Koppla kårkort till skrivaren i KS-korridoren
Posted by on 27 March 2014 12:41 PM

Kårkorten är personliga och dit eget kort är redan kopplat till dig i systemet. Därför kan du koppla kortet själv, utan att behöva prata med G.U.D.

  1. Gå ner till skrivaren och scanna kortet. Första gången du scannar kommer systemet att skicka ut en PUK-kod till din CHS-mail (CID@chs.chalmers.se). 
  2. Ta fram koden, scanna kortet och skriv in koden på skärmen när den frågar för att aktivera kårkortet.
  3. Klart!

Nu kan du skriva ut dina dokument på skrivaren med dit kårkort.

Troubleshoot

Ibland händer det att systemet inte skicka ut PUK-koden. Då kan du skicka ett mail till support@chs.chalmers.se så kan G.U.D. manuellt skicka ut en PUK-kod.

 

 

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: