Knowledgebase
Mail i mobilen (Android)
Posted by on 08 April 2015 06:58 PM

Gå in i inställningar och välj "Add account".

Välj "Corporate"/"Microsoft Exchange ActiveSync" eller liknande

Fyll i din epostadress (oftast cid@chs.chalmers.se) och lösenord, tryck därefter nästa.

Välj "Exchange".

Fyll i enligt bilden nedan, välj därefter Nästa.

Remote security administration, välj OK.

Välj inställningar för synk. Rekommenderat är att endast synka mail och eventuellt kalender. Tryck sedan Nästa.

Välj kontonamn och tryck Nästa.

Färdigt!

(1 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: