RSS Feed
Knowledgebase
1) Gå in på startmenyn -> Devices and Printers 2) Tryck på Add a printer 3) Välj Add a Network, Wireless or Bluetooth printer Om skrivaren du vill ha inte finns i listan måste du välja "The printer that I want isn't listed" 4) Här väljer du...
VPN-stöd finns redan inbygt i Mac OS X och denna guide bör funka för 10.6 Snow Leopard och uppåt. Pre-shared-key för L2TP: HU=52yfr64jGL#LNTS7q9TETD= 1. Öppna Systeminställningar->Nätverk 2. Tryck på plustecknet i nedre vänstra hörnet för att ...
Denna guide visar hur du ansluter till kårens VPN med Windows 7. * Öppna Startmenyn och sök efter VPN. Välj alternativet "Skapa en VPN-anslutning..". * Du får nu upp ett fönster där du fyller i "VPN.CHS.CHALMERS.SE" under INTERNETADRESS och ger a...
Hur man installerar wordpress på sin plesksida. 1.Logga in på plesken och navigera till Websites & Domains --> Databases 2.Tryck på "Add new Database" och döp den till något ni kan komma ihåg. Tryck sedan på ok (ni behöver namnet när ni installerar w...
Kårkorten är personliga och dit eget kort är redan kopplat till dig i systemet. Därför kan du koppla kortet själv, utan att behöva prata med G.U.D. * Gå ner till skrivaren och scanna kortet. Första gången du scannar kommer systemet att skicka ut en...
Gå in i inställningar och välj "Add account". Välj "Corporate"/"Microsoft Exchange ActiveSync" eller liknande Fyll i din epostadress (oftast cid@chs.chalmers.se) och lösenord, tryck därefter nästa. Välj "Exchange". Fyll i enligt bilden neda...
Gå in i Inställningar -> E-post, kontakter, kalendrar -> Lägg till konto Välj _Exchange._ __ Fyll i dina uppgifter med fullständig mailadress, dit lösenord och passande beskrivning. ALT: För det mesta räcker detta men ibland vill telefonen ...
Inställningar för Gmail: SMTP-server: plesk.chs.chalmers.se Port: 465 Användarnamn: mail@domän (t.ex. kassor@kommitte.chs.chalmers.se) Säker anslutning med SSL
Most popular articles 
 
Newest articles